پنجشنبه 08 دسامبر 2022 - 7:16:33 صبح

اونروا به آوارگان فلسطینی کمک های شدیدی را ارائه می کند


غزه_ 19 ژانویه 2022 (وام )_ آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (اونروا)، علیرغم مشکلات مالی، به ارائه منظم کمک های بشردوستانه به آوارگان فلسطینی ادامه می دهد.

KUNA گزارش داد که این کمک ها شامل غذا و سایر لوازم اولیه است که بسیار مورد نیاز پناهندگانی است که شرایط زندگی آنها در سال های اخیر به دلیل محاصره اسرائیل در شهرک های حلبی نشین به شدت بدتر شده است وام/ نعمه سمیر.

https://wam.ae/en/details/1395303012760

WAM/Persian