چهارشنبه 07 ژون 2023 - 10:14:00 صبح

وزارت بهداشت و پیشگیری: تزریق 26.744 دوز کوفید-19 طی 24 ساعت گذشته


ابوظبی_25 ژانویه 2022 ( وام )_ وزارت بهداشت و پیشگیری اعلام کرده است که 26.744 واکسن کوفید-19در 24 ساعت گذشته تزریق شده است تعداد کل دوزهای ارائه شده تا به امروز برابر با 23.366.605 با میزان توزیع واکسن 236.26 دوز در هر 100 نفر است.

جالب ذکر اینکه این اقدامات مطابق با برنامه وزارتخانه برای تهیه واکسن کوفید-19 به همه افراد جامعه و تلاش برای رسیدن به مصونیت اکتسابی ناشی از واکسیناسیون است که به کاهش تعداد موارد و کنترل ویروس کوفید-19 کمک می کند.

وام/ نعمه سمیر.

https://wam.ae/en/details/1395303014697

WAM/Persian