• امارات
    Thu 23-03-2023 09:28 AM

    ابوظبی میزبان شصت و دومین کنفرانس آموزشی سالانه نجمن بین المللی پلیس زنان تحت حمایت فاطمه بنت مبارک

    ابوظبی- 21 مارس 2023 ( وام )_ شصت و دومین کنفرانس آموزشی سالانه انجمن بین المللی پلیس زنان از 20 تا 23 اکتبر 2025 در ابوظبی، در مرکز نمایشگاه ملی ابوظبی (ادنیک ) برگزار می شود.تحت حمایت حضرت شیخه فاطمه بنت مبارک، "مادر ملت"، رئیس اتحادیه عمومی زنان ، رئیس شورای عالی مادران و کودکی، و رئیس عالی بنیاد توسعه خانواده برگزار شد. این کنفرانس بیش از 3000 شرکت کننده از جمله 50 سخنران از 120 کشور جهان را جذب خواهد کرد.دستور کار کنفرانس شامل...
    1/1