סאקר ג'ובש, יושב ראש בית הנבחרים הירדני, דן בדרכים לחיזוק היחסים הפרלמנטריים בשולי ועידת האקלים של האו"ם (קופ 28)

סאקר ג'ובש, יושב ראש בית הנבחרים הירדני, דן בדרכים לחיזוק היחסים הפרלמנטריים בשולי ועידת האקלים של האו
דובאי, 3 בדצמבר / וואם/ כבודו סאקר ג'ובש, יו"ר המועצה הלאומית הפדרלית ויו"ר בית הנבחרים בממלכה ההאשמית של ירדן, אחמד אל-ספדי, דן בדרכים לחיזוק היחסים הפרלמנטריים.זה קרה במהלך הפגישה שהתקיימה בשולי המושב העשרים ושמונה של ועידת האו"ם לשינויי אקלים (קופ 28), שהתקיימה  באקספו סיטי בדובאי.במהלך המפגש נדו