סגנית מנכ"ל יוניסף: כמעט מיליארד ילדים חשופים ל"סיכונים גבוהים ביותר" מהשפעות שינויי האקלים

סגנית מנכ
דובאי, 2 בדצמבר )וואם( אסונות מזג האוויר הניזונים משינויי אקלים - משיטפונות לבצורות ומסערות לשריפות יער - עקרו 43.1 מיליון ילדים מ-2016 עד 2021, אמר פקיד בכיר בקרן הילדים של האו"ם, וציין כי כמעט 1 מיליארד ילדים נמצאים ב"סיכון גבוה ביותר" להשפעות של שינויי אקלים על פי מדד הסיכונים של הילדים .קיטי ואן