פקיד יפני קורא ב-קופ28 לכל המדינות להשיג כלכלות נטולות אפס עד 2050

פקיד יפני קורא ב-קופ28 לכל המדינות להשיג כלכלות נטולות אפס עד 2050
דובאי, 11 בדצמבר, 2023 (וואם) -- מטסוזאווה יוטאקה, סגן השר לענייני סביבה גלובליים במשרד לאיכות הסביבה של יפן, הדגיש את המשמעות של קופ28 בסקירת המניות העולמית של הסכם פריז."אנחנו גם עובדים עם הצדדים כדי לדון בתוצאות בדיקת המניות ותרומתם לעתיד במהלך הוועידה", הוסיף סגן השר לענייני סביבה גלובליים.בהצהר