המועצה המייעצת של שארג'ה תדון בתקציב ממשלתי שארג'ה לשנת 2024

המועצה המייעצת של שארג'ה תדון בתקציב ממשלתי שארג'ה לשנת 2024
שארג'ה, 25 בדצמבר, 2023 (וואם) -- המועצה המייעצת של שארג'ה תקיים את ישיבתה השנייה, ב-28 בדצמבר, במסגרת המושב הקבוע הראשון של פרק החקיקה האחד-עשר, במטהה בעיר שארג'ה, בראשות ד"ר עבדאללה בלחיף אל-נועיימי, יו"ר המועצה.לאחר אישור פרוטוקול הישיבה הראשונה, סדר היום כולל דיון בתקציב מחלקות וגופים ממשלתיים ש