חוק צו חדש מס' 57 משנת 2023 מסייע בהשגת קצבת פרישה על ידי מיזוג שנות עבודה ללא עלות: הרשות הכללית לפנסיה ולביטוח לאומי

אבו דאבי, 26 בדצמבר, 2023 (וואם) -- חוק הצו החדש מס' 57 משנת 2023 שהוכרז על ידי הרשות הכללית לפנסיה ולביטוח לאומי תורם להגברת הסיכוי המבוטח האמירויותי לקבלת קצבת פרישה על ידי מיזוג שנות עבודה ללא עלות, ובכך מגדיל את האפשרות לקבל קצבה ו/או סיום -מענק שירות לאחר מוכן לפרישה.ברגע שמבוטח בוחר למזג שנות