משרד הבריאות והמניעה, ארגון הבריאות העולמי משתפים פעולה כדי להגביר את המעקב אחר מחלות לא מדבקות בשירותי הבריאות

משרד הבריאות והמניעה, ארגון הבריאות העולמי משתפים פעולה כדי להגביר את המעקב אחר מחלות לא מדבקות בשירותי הבריאות
דובאי, 27 בדצמבר, 2023 (וואם) -- משרד הבריאות והמניעה, בשיתוף עם ארגון הבריאות העולמי, אירח את סדנה בת שלושה ימים שמטרתה לחזק מערכות מעקב אחר מחלות לא מדבקות, שיפור איכות החיים ומלחמה במחלות לא מדבקות.הסדנה התמקדה גם בטיפוח הבנה משותפת של מושגי מעקב אחר מחלות לא מדבקות, הקמת מנגנוני דיווח מקיפים לה