המועצה המייעצת של שארג'ה מאשרת את טיוטת תקציב ממשלת שארג'ה לשנת 2024

המועצה המייעצת של שארג'ה מאשרת את טיוטת תקציב ממשלת שארג'ה לשנת 2024
שארג'ה, 28 בדצמבר, 2023 (וואם) -- המועצה המייעצת של שארג'ה אישרה את טיוטת החוק בעניין תקציב המחלקות והגופים של ממשלת שארג'ה לשנת הכספים 2024, במהלך ישיבתה השנייה שהתקיימה היום במטהה בעיר שארג'ה כחלק מהישיבה הרגילה הראשונה שלה.בראש הפגישה עמד ד"ר עבדאללה בלחיף אל-נועיימי, יו"ר המועצה המייעצת של שארג'