האמירויות משתתפת בפורום שרי הדיור הערבי בלוב

האמירויות משתתפת בפורום שרי הדיור הערבי בלוב
טריפולי, 14 בינואר, 2024 (וואם) -- איחוד האמירויות הערביות השתתפה במושב ה-40 של פורום השרים הערבי לפיתוח דיור ופיתוח עירוני בטריפולי, לוב.הפגישה דנה במספר נושאי דיור, לרבות מסגרות רגולטוריות, דרכים לשיפור המגזר ומועמדות האמירויות לנשיאות האספה הכללית וחברות במשרד ההנהלה של תוכנית האומות המאוחדות להת