דיווא משתרעת על פני 364 קילומטרים של תעלות סיבים אופטיים בשנת 2023

דיווא משתרעת על פני 364 קילומטרים של תעלות סיבים אופטיים בשנת 2023
דובאי, 16 בינואר, 2024 (וואם) -- הרשות של דובאי לחשמל והמים  (דיווא) השתרעה על פני 364 קילומטרים של תעלות סיבים אופטיים על פני אזורים שונים בדובאי בשנת 2023. הרחבה זו הגדילה את האורך הכולל של תעלות הכבלים הללו ל-3,998 קילומטרים, עלייה של 10% בהשוואה ל-2022.יוזמה זו עולה בקנה אחד עם המחויבות של דיווא