עיריית אבו דאבי דוחקת בעמידה בתקני הבטיחות והבריאות בעבודה במגזר הבנייה

עיריית אבו דאבי דוחקת בעמידה בתקני הבטיחות והבריאות בעבודה במגזר הבנייה
אבו דאבי, 25 בינואר, 2024 (וואם) -- עיריית אבו דאבי קראה לכל בעלי העניין, מגופים מיוחדים ועד עובדים בודדים, לתעדף עמידה בתקני הבריאות והבטיחות התעסוקתית הגבוהים ביותר. היא גם קראה לכל העובדים בגופים מיוחדים המעורבים בפעילויות בנייה ובנייה לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של בריאות ובטיחות תעסוקתית באתר