עתודות החיטה האסטרטגיות של מצרים המספיקות ל-4.2 חודשים: השר

קהיר, 27 בינואר, 2024 (וואם) -- הרזרבות האסטרטגיות של חיטה של מצרים מספיקות ל-4.2 חודשים, שמן ל-5.3 חודשים וסוכר ל-5.4 חודשים, לדברי ד"ר עלי אל-מוסלחי, שר האספקה והמסחר הפנימי המצרי.הוא ציין כי עד כה הופקו כ-100 טון סוכר מיבול הקנים, וכי מתבצעות ההכנות לקבלת יבול הסלק באמצע מרץ. זה בא בזמן שהשר בדק