ועדת המעקב השרים המשותפת מציינת התאמה גבוהה להצהרה על שיתוף פעולה בנובמבר ודצמבר 2023

וינה, 1 בפברואר, 2024 (וואם) -- הישיבה ה-52 של ועדת המעקב השרים המשותפת התקיימה באמצעות ועידת וידאו כאן ביום חמישי, 01 בפברואר 2024. הוועדה בחנה את נתוני ייצור הנפט הגולמי לחודשים נובמבר ודצמבר 2023 וציינה את ההתאמה הגבוהה למדינות המשתתפות ב-אופ"ק ולמדינות שאינן חברות ב-אופ"ק של הצהרת שיתוף הפעולה.ה