הרשות הפדרלית למשאבי אנוש ממשלתיים משיקה את מסגרת כללית לדפוסי תעסוקה וסוגי עבודה גמישים בממשל הפדרלי

הרשות הפדרלית למשאבי אנוש ממשלתיים משיקה את מסגרת כללית לדפוסי תעסוקה וסוגי עבודה גמישים בממשל הפדרלי
דובאי, 6 בפברואר 2024 (וואם) -- הרשות הפדרלית למשאבי אנוש ממשלתיים השיקה את המסגרת הכללית לדפוסי תעסוקה וסוגי עבודה גמישים בממשל הפדרלי, שאושרה בהחלטת הממשלה.מסגרת זו כוללת פירוט של דפוסי העסקה וסוגי עבודה שאושרו ברמת הממשל הפדרלי, בהתבסס על חוק משאבי האנוש בממשל הפדרלי ותקנות הביצוע שלו.הרשות הדגיש