משרד האוצר הודיע ​​על קנס של 10,000 דירהם בגין עיכוב ברישום מס חברות

משרד האוצר הודיע ​​על קנס של 10,000 דירהם בגין עיכוב ברישום מס חברות
אבו דאבי ב-27 בפברואר 2024 (וואם) --היום הודיע ​​משרד האוצר על מתן החלטת ממשלה מס' (10) משנת 2024.תיקון לוח ההפרות והעונשים המנהליים להחלטת הממשלה מס' (75) משנת 2023 לגבי עונשים מנהליים בגין הפרות הקשורות להחלת חוק הצו הפדרלי מס' (47) משנת 2022 לגבי מס חברות ועסקים.החלטת ממשלה מס' 10 משנת 2024 תיכנס