המועצה הלאומית הפדרלית דנה בבטיחות מזון

המועצה הלאומית הפדרלית דנה בבטיחות מזון
אבו דאבי, 28 במרץ, 2024 (וואם) --  המועצה הלאומית הפדרלית במהלך המושב השמיני שלה במושב הרגיל של כהונת החקיקה השמונה עשרה, בראשות סאקר ג'ובאש, יו"ר המועצה,  אמש אימצה את מספר המלצות במהלך הדיון בנושא "מדיניות הממשלה בנושא בטיחות מזון".המושב הדגיש את הצורך לזרז את השלמת כל תקנות בטיחות המזון, להגביר א