פיורהילת' " השיגה צמיחה תלת ספרתית ברווח הנקי והגיעה ל-491 מיליון דירהם ברבעון הראשון"

פיורהילת'
אבו דאבי,2 במאי 2024 (וואם) -- אחזקת "פיורהילת'" הודיעה היום על תוצאותיה הכספיות לתקופה המסתיימת ב-31 במרץ 2024. הקבוצה השיגה צמיחה חזקה בהכנסות של 52% והגיעה ל-6.1 מיליארד דירהם. ראוי לציין במיוחד את העלייה השנתית של 85% בהכנסות בתי החולים, בהיקף כולל של 4.8 מיליארד דירהם.צמיחה זו נבעה מגידול של 10