שר האנרגיה והתשתיות בסיור מקיף: שיקום נזקי הגשמים ועתיד התשתיות

שר האנרגיה והתשתיות בסיור מקיף: שיקום נזקי הגשמים ועתיד התשתיות
דובאי, 9 במאי, 2024 (וואם ) --בעקבות הגשמים העזים שפקדו את המדינה בחודש אפריל, סיים היום סוהייל מוחמד אל-מזרועי, שר האנרגיה והתשתיות, סיור מקיף במזרח המדינה. הסיור נועד לעקוב מקרוב אחר התקדמות העבודות לשיקום האזורים שנפגעו, שיפור יעילותם ותקינותם של סכרים וכבישים, וכן תכנון עתידי למניעת נזקים דומים