האמירויות הקדישה את משאביה ומאמציה לבניית מערכת פיתוח המבוססת על ידע ומטרתה האדם: פאטמה בנת מובארק

האמירויות הקדישה את משאביה ומאמציה לבניית מערכת פיתוח המבוססת על ידע ומטרתה האדם: פאטמה בנת מובארק
אבו דאבי, 16 במאי 2024 (וואם) -- הוד מעלתה השייח'ה פאטמה בנת מובארק, "אם האמירויות", הדגישה את חשיבות ההשקעה בבניית האדם וחיזוק תפקיד המשפחה והקהילה בחינוך דורות מודעים ומסוגלים להוביל את תהליך הפיתוח.השייח'ה פאטמה זכתה בפרס אישיות החינוך המכובדת במסגרת המחזור ה-17 של פרס ח'ליפה לחינוך, כהוקרה על תפ