שליט אום אל-קאיוואין מקבל את האסטרונאוטים האמירויותים סולטן אל-ניאדי והזאע אל-מנסורי, צוות משימה 2 של האמירויות

אום אל-קאיוואין, 8 בנובמבר, 2023 (וואם) -- הוד מעלתו השייח' סעוד בן ראשד אל-מועלה, חבר המועצה העליונה ושליט אום אל-קאיוואין, קיבל היום את האסטרונאוטים סולטן אל-ניאדי, הזאע אל-מנסורי וצוות משימה 2 של איחוד האמירויות הערביות ממרכז מוחמד בן ראשד לחלל בראשות סאלם חומייד אל-מררי , מנכ"ל מרכז מוחמד בן ראש