מדינות בריקס משתפות פעולה כדי לגייס מימון אקלים בקופ28

דובאי, 3 בדצמבר, 2023 (וואם) מדינות בריקס משתפות פעולה באופן פעיל כדי להאיץ מימון בר-קיימא בתוך הקבוצה ולהטמיע פרויקטי אקלים וקיימות משותפים. מאמץ זה תלוי ביישור התשתית הפיננסית, הסביבתית, החברתית והממשלתיתהתיאום נחשב חיוני להגברת אמון המשקיעים ולהפחתת חסמי זרימת הון. במצבים בהם המערכת הפיננסית העול