COP28 משיקה שותפות לתמיכה בהעצמה כלכלית של נשים, להבטיח מעבר צודק המתייחס למגדר במהלך יום השוויון המגדרי

דובאי, 4 בדצמבר, 2023 (וואם) - במהלך יום השוויון המגדרי של קופ28, שרים ובכירים התכנסו בסדרת דיונים, בתמיכת האומות המאוחדות בנושא שינויי אקלים ובהובלת אלוף האו"ם ברמה גבוהה לשינויי אקלים ב-קופ28, ראזן אל מובארק, כדי להבטיח מעבר צודק המתייחס למגדר כדי לתמוך ביישום הסכם פריז. הדיאלוג ברמה הגבוהה הגיע ל