COP28 מספקת פתרונות פיתוח בר קיימא במדינות מתפתחות: מנכ"ל ארגון הפיתוח התעשייתי של האו"ם

COP28 מספקת פתרונות פיתוח בר קיימא במדינות מתפתחות: מנכ
דובאי ב-10 בדצמבר 2023 (וואם) --גרד מולר, מנכ"ל ארגון הפיתוח התעשייתי של האו"ם, אמר כי קופ28 היא ועידת פתרונות, המתמקדת בהשקעה בפיתוח בר קיימא, במיוחד במדינות מתפתחות והפחות מפותחות.בהצהרות לסוכנות הידיעות האמירויות (וואם) בשולי הוועידה.מולר אמר כי ארגון הפיתוח התעשייתי של האו"ם אימצה גישה חדשה לשית