יום רביעי 05 אוקטובר 2022 - 7:15:11 בבוקר
עסקים
2022 Oct 04 Tue, 12:43:00 pm

דרושים יותר פעולה והשקעה בערים כדי לסיים את 'מפל האתגרים'

ניו יורק, 3 באוקטובר, 2022 (וואם) -- בהודעתו לציון יום הגידול העולמי ביום שני, אמר ראש האו"ם כי "פעולה דחופה יותר והשקעה רבה יותר" היא המפתח לעזור להקל על "מפל האתגרים" הנוכחי. המזכ"ל, אנטוניו גוטרס, הכריז כי "מכאוס אקלים וסכסוכים ועד לקוביד-19", הפגיעים ביותר נפגעו בצורה הקשה ביותר. מעצים את הנושא של השנה "שים לב לפער", השאירו אף אחד ושום מקום מאחור, תוך שימת דגש על אי השוויון המתרחב בתנאי החיים ברחבי העולם, הוא אמר שפיתוח מהיר ובלתי מתוכנן של עיירות וערים, מחמיר את התנאים....