MBZUAI dan UNDP Bermitra untuk Memajukan Penggunaan AI untuk Pembangunan Berkelanjutan

MBZUAI dan UNDP Bermitra untuk Memajukan Penggunaan AI untuk Pembangunan Berkelanjutan
ABU DHABI, 19 Februari 2024 (WAM) - Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) menjalin kerja sama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) untuk memajukan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanju