40.832 ബില്യൺ യുഎഇ ദിർഹം മൂല്യമുള്ള ഷാർജയുടെ 2024 ബജറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകി ഷാർജ ഭരണാധികാരി

40.832 ബില്യൺ യുഎഇ ദിർഹം മൂല്യമുള്ള ഷാർജയുടെ 2024 ബജറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകി ഷാർജ ഭരണാധികാരി
ഷാർജ, 2024 ജനുവരി 02, (WAM) – സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി, 2024-ലെ ഷാർജയുടെ പൊതു ബജറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകി. മൊത്തം ചെലവ് ഏകദേശം 40.832 ബില്യൺ യുഎഇ ദിർഹം കണക്കാക്കുന്ന എമിറേറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റ്, സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കുക