‘കുടുംബം: നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിത്തറ’ എന്ന വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ദുബായ് സോഷ്യൽ അജണ്ട 33 മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് പുറത്തിറക്കി

‘കുടുംബം: നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിത്തറ’ എന്ന വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ദുബായ് സോഷ്യൽ അജണ്ട 33 മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് പുറത്തിറക്കി
ദുബായ്, 2024 ജനുവരി 4,(WAM)--യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഹിസ് ഹൈനസ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം, ‘കുടുംബം: നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിത്തറ’ എന്ന പ്രമേയം ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് 2033 വരെയുള്ള ദശാബ്ദത്തേക്കുള്ള ദുബായ് സോഷ്യൽ അജണ്ട 33 ഇന്ന് പുറത്തിറക്കി. ദുബായ്