20 എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് വർക്ക്‌ഷോപ്പുകളിലൂടെ 3,000 ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്‌ടാക്കളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനും നൈപുണ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി 1 ബില്യൺ ഫോളോവേഴ്‌സ് സമ്മിറ്റ് 2024

20 എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് വർക്ക്‌ഷോപ്പുകളിലൂടെ 3,000 ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്‌ടാക്കളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനും നൈപുണ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി 1 ബില്യൺ ഫോളോവേഴ്‌സ് സമ്മിറ്റ് 2024
ദുബായ്, 2024 ജനുവരി 6,(WAM)--2024 ജനുവരി 10 മുതൽ 11 വരെ നടക്കുന്ന 1 ബില്യൺ ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉച്ചകോടിയിൽ തന്ത്രപരമായ കഴിവ്, സർഗ്ഗാത്മകത, ധനസമ്പാദന തന്ത്രങ്ങൾ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വളർച്ച എന്നിവ ഉയർത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി 20-ലധികം എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾ അവതരിപ്പിക്കും. സലാഹ് അ