പ്രസിഡന്‍റ് ഓഫ് ദി യുഎഇ ഷോ ജംപിംഗ് കപ്പ്, ഇഎഫ്എൽ ലോംഗൈൻസ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് അബുദാബി

പ്രസിഡന്‍റ് ഓഫ് ദി യുഎഇ ഷോ ജംപിംഗ് കപ്പ്, ഇഎഫ്എൽ ലോംഗൈൻസ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് അബുദാബി
യുഎഇ ഇക്വസ്ട്രിയൻ ആൻഡ് റേസിംഗ് ഫെഡറേഷന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗവും ഫെഡറേഷന്റെ ഷോ ജമ്പിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും യുഎഇ ഷോ ജമ്പിംഗ് കപ്പിന്റെയും എഫ്ഇഐയുടെ ലോംഗൈൻസ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിന്റെയും സംഘാടക സമിതിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനുമായ സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് അൽ യഹ്യായ്, ഫെബ്രുവരി 8 മുതൽ 11 വരെ അൽ ഫോർസാൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്‌പോർ