ട്രിപ്പഡ്‌വൈസർ ട്രാവലേഴ്‌സ് ചോയ്‌സ് അവാർഡിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി ദുബായ്

ട്രിപ്പഡ്‌വൈസർ ട്രാവലേഴ്‌സ് ചോയ്‌സ് അവാർഡിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി ദുബായ്
ദുബായ്, 2024 ജനുവരി 9,(WAM)--ട്രിപ്പഡ്വൈസർ ട്രാവലേഴ്‌സ് ചോയ്‌സ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് 2024 അവാർഡുകളിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ദുബായ്, തുടർച്ചയായി ഈ ശ്രദ്ധേയമായ നാഴികക്കല്ല് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ നഗരമായി മാറി. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഹി