ഇആർസി ശൈത്യകാല കാമ്പെയ്‌നിന്‍റെ ഭാഗമായി 10 യുഎഇ സഹായ ട്രക്കുകൾ റാഫ ക്രോസിംഗിൽ

ഇആർസി ശൈത്യകാല കാമ്പെയ്‌നിന്‍റെ ഭാഗമായി 10 യുഎഇ സഹായ ട്രക്കുകൾ റാഫ ക്രോസിംഗിൽ
"ബി ദെയർ വാംത്" എന്ന പ്രമേയത്തിലുള്ള യുഎഇയുടെ വാർഷിക ശീതകാല കാമ്പെയ്‌നിന്റെ ഭാഗമായി, നിലവിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കഠിനമായ ശൈത്യകാലം നേരിടുന്ന ഫലസ്തീനികൾക്ക് സഹായമെത്തിക്കാൻ യുഎഇ മാനുഷിക സഹായ സംഘം റാഫ ക്രോസിംഗിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.'ഗാലന്റ് നൈറ്റ് 3' മാനുഷിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എമിറേറ്റ്‌സ് റെഡ് ക്