ഗുജറാത്ത് ഗ്ലോബൽ സമ്മിറ്റിന്‍റെ മുഖ്യ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം: ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ

ഗുജറാത്ത് ഗ്ലോബൽ സമ്മിറ്റിന്‍റെ മുഖ്യ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം: ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ
യുഎഇ പ്രസിഡന്‍റ് ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്‍റെ സന്ദർശനവും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ മുഖ്യ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി.യുഎഇ പ്രസിഡന്‍റ് ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ സന്ദർശനം ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം