1 ബില്യൺ ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉച്ചകോടി; വൈറൽ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ പങ്കിട്ട് വിഷെൻ ലഖിയാനി, ഹലാ അജിൽ

1 ബില്യൺ ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉച്ചകോടി; വൈറൽ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ പങ്കിട്ട് വിഷെൻ ലഖിയാനി, ഹലാ അജിൽ
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ട പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കാര്യം രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ്, ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയും, ദുബായിൽ നടക്കുന്ന 1 ബില്യൺ ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉച്ചകോടിയുടെ രണ്ടാം ദിവസം ഇന്ത്യൻ സംരംഭകനും എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ വിഷൻ ലഖിയ