ഡാറ്റാ സെൻ്റർ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പദ്ധതികളിലെ നിക്ഷേപ സഹകരണത്തിന് യുഎഇയും കസാക്കിസ്ഥാനും കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു

ഡാറ്റാ സെൻ്റർ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പദ്ധതികളിലെ നിക്ഷേപ സഹകരണത്തിന് യുഎഇയും കസാക്കിസ്ഥാനും കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു
അബുദാബി, 2024 ജനുവരി 12,(WAM)--കസാക്കിസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വികസനം, ഇന്നൊവേഷൻസ്, എയ്‌റോസ്‌പേസ് ഇൻഡസ്ട്രി മന്ത്രാലയവുമായും സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടായ സമുക്-കാസിനയുമായും യുഎഇ നിക്ഷേപ മന്ത്രാലയം ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. കസാക്കിസ്ഥാനിലെ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) പദ്ധതികളിൽ നിക്