ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്‌ടാക്കൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് 1 ബില്യൺ ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉച്ചകോടിയുടെ രണ്ടാം ദിനം

ലോകമെമ്പാടും 200 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്‌ടാക്കളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പത്തിലൊന്ന് മാത്രം, ഏകദേശം രണ്ട് ദശലക്ഷം പ്രതിവർഷം $100,000 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ, ഈ മേഖലയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വ്യാഴാഴ്ച ദുബായിൽ നടന്ന 1 ബില്യൺ ഫോളോവേഴ്‌സ