2024-ൽ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഡബ്ല്യുഇഎഫ് സർവേ പ്രവചിക്കുന്നു

2024-ൽ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഡബ്ല്യുഇഎഫ് സർവേ പ്രവചിക്കുന്നു
ദാവോസ്, 2024 ജനുവരി 15,(WAM)--വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൻ്റെ (ഡബ്ല്യുഇഡി) ആഗോള മുഖ്യ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സർവേ ഇന്ന് ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മാന്ദ്യത്തിൻ്റെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെയും ഒരു വർഷം കാണുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു, കടുത്ത സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ, ജിയോപൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷനുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ