അബുദാബിയിൽ നടന്ന അറബ് ഐസിടി സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 52-ാമത് യോഗത്തിന് യുഎഇ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു

അബുദാബിയിൽ നടന്ന അറബ് ഐസിടി സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 52-ാമത് യോഗത്തിന് യുഎഇ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു
അബുദാബി, 2024 ജനുവരി 16, (WAM) – അബുദാബിയിൽ നടന്ന അറബ് ഐസിടി സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 52-ാമത് യോഗത്തിന് യുഎഇ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിലെ ടിഡിആർഎ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് അൽ റംസിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യുഎഇയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത്.വിവിധ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിന