ആഗോള അഭയാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് സുസ്ഥിരവും നിരന്തരവുമായ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്: ജവഹർ അൽ ഖാസിമി ഈജിപ്തിലെ യുഎൻഎച്ച്സിആർ പ്രതിനിധികളോട്

ആഗോള അഭയാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് സുസ്ഥിരവും നിരന്തരവുമായ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്: ജവഹർ അൽ ഖാസിമി ഈജിപ്തിലെ യുഎൻഎച്ച്സിആർ പ്രതിനിധികളോട്
ഷാർജ, 2024 ജനുവരി 18,(WAM)--ആഗോള അഭയാർത്ഥി സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലവിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടായ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നുവെന്ന് ദി ബിഗ് ഹാർട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ (ടിബിഎച്ച്എഫ്) ചെയർപേഴ്‌സണും ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഹിസ് ഹൈനസിൻ്റെ ഭാര്യയും യുഎൻഎച്ച്സിആർ അഭയാർത്ഥി കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രമുഖ അഭിഭാഷകയുമായ എ