ഇൻ്റർസെക് 2024 അവാർഡുകളിൽ യുഎഇയുടെ എംഒഐ, ആർടിഎ, ദുബായ് പോലീസ് മികച്ച അംഗീകാരങ്ങൾ നേടി

ഇൻ്റർസെക് 2024 അവാർഡുകളിൽ യുഎഇയുടെ എംഒഐ, ആർടിഎ, ദുബായ് പോലീസ് മികച്ച അംഗീകാരങ്ങൾ നേടി
ദുബായ്, 2024 ജനുവരി 18,(WAM)--ഫയർ, സേഫ്റ്റി, സെക്യൂരിറ്റി എന്നീ മേഖലകളിലെ 13 വിഭാഗങ്ങളിലായി സമാനതകളില്ലാത്ത നവീകരണവും പ്രതിബദ്ധതയും പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ദുബായിലെ പലാസോ വെർസേസിൽ നടന്ന പ്രശസ്‌തമായ ചടങ്ങിലാണ് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന മൂന്നാം ഇൻ്റർസെക് അവാർഡുകൾ നടന്നത്. 2024 ജനുവരി 16 മുതൽ 18 വരെ ദു