യുഎഇയും ഇന്ത്യയും: നയതന്ത്രപങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെയും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൻ്റെയും ആഗോള മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു

യുഎഇയും ഇന്ത്യയും: നയതന്ത്രപങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെയും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൻ്റെയും ആഗോള മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു
ന്യൂഡൽഹി, 2024 ജനുവരി 18,(WAM)--ഗൾഫ്, പശ്ചിമേഷ്യ നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക (വാന) മേഖലകളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ സെക്രട്ടറി മുക്തേഷ് കെ. പർദേശി, ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിലിൻ്റെ (ജിസിസി) രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാദേശിക വ്യാപാര പങ്കാളിയാണെന്ന് സ്