മാധ്യമ സഹകരണം സാധ്യതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ തുർക്ക്‌മെനിസ്ഥാൻ സന്ദർശിച്ച് എമിറേറ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി പ്രതിനിധി സംഘം

അഷ്ഗബാത്, 2024 ജനുവരി 26,(WAM)-- മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണ സാധ്യതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത്തിനായി എമിറേറ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് ജലാൽ അൽറാസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള  പ്രതിനിധി സംഘം തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ സന്ദർശിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പൊതുതാൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന വാർത്താ വിനിമയം വർധ