സ്വർണ വില ഔൺസിന് 2,025.99 ഡോളറായി ഉയർന്നു

സ്വർണ വില ഔൺസിന് 2,025.99 ഡോളറായി ഉയർന്നു
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച  സ്വർണ്ണ വില 0.4% വർദ്ധിച്ച് ഔൺസിന് 2,025.99 ഡോളർ എത്തിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.യുഎസ് സ്വർണ്ണ ഫ്യൂച്ചറുകൾ 0.4% ഉയർന്ന് 2,025.20 ഡോളറിലെത്തിയതായി റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.സ്‌പോട്ട് സിൽവർ ഔൺസിന് 0.5% ഉയർന്ന് 22.91 ഡോളറും പ്ലാറ്റിനം 0.2% ഇടിഞ്ഞ് 911.18 ഡോളറും പല