ഓസ്‌ട്രേലിയൻ അംബാസഡറുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽ കോപ്പി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറി

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ അംബാസഡറുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽ കോപ്പി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറി
യുഎഇയിലെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ അംബാസഡർ റിദ്‌വാൻ ജദ്‌വത്തിൻ്റെ ക്രെഡൻഷ്യലിൻ്റെ പകർപ്പ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഖാലിദ് അബ്ദുല്ല ബെൽഹൗളിന്,കൈമാറി.പുതിയ അംബാസഡറുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലും യുഎഇയും രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധവും സഹകരണവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും റിദ്‌വാൻ ജദ്‌വത്ത് വി