14-ാമത് ജിഎഫ്എംഡി ഉച്ചകോടിയിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

14-ാമത് ജിഎഫ്എംഡി ഉച്ചകോടിയിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു
'മനുഷ്യ ചലനശേഷിയിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ആഘാതം' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിലെ ജനീവയിൽ നടന്ന 14-ാമത് ഗ്ലോബൽ ഫോറം ഓൺ മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് (ജിഎഫ്എംഡി) ഉച്ചകോടിയിൽ യുഎഇയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മാനവ വിഭവശേഷി, എമിറേറ്റൈസേഷൻ മന്ത്രാലയം (MoHRE) പങ്കെടുത്തു.നിലവിൽ ഫ്രാൻസ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഫോറ