റഷ്യയും യുക്രെയ്‌നും തമ്മിൽ തടവുകാരെ കൈമാറാനുള്ള യുഎഇയുടെ പുതിയ മധ്യസ്ഥത വിജയം കൈവരിച്ചു

അബുദാബി, 2024 ജനുവരി 31,(WAM)--റഷ്യൻ ഫെഡറേഷനും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള തടവുകാരെ കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച് യുഎഇയുടെ പുതിയ മധ്യസ്ഥത വിജയിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.പുതിയ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളുടെ വിജയം, അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് റഷ്യൻ ഫെഡറേഷനും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് യുക്രെയ്നും