അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം മുന്നോട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത അർജൻ്റീനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം മുന്നോട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത അർജൻ്റീനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി
വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും അർജൻ്റീന വിദേശകാര്യ, അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര മന്ത്രി ഡയാന എലീന മൊണ്ടിനോയും ഇരു രാജ്യങ്ങളും  തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു.സാമ്പത്തികം, വികസനം, വ്യാപാരം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സഹകരണത്തിൻ്റെ