വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് സമ്മിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവൺമെൻ്റുകളുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആഗോള പ്ലാറ്റ്ഫോം

ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 2,(WAM)--ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകളുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് സമ്മിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഡബ്ല്യുജിഎസ്ഒ). സാങ്കേതികവിദ്യയും നൂതനത്വവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മാനവികത നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.20