ദുബായ് എമിറേറ്റിൽ നവീകരണവും ഉപയോക്തൃ അനുഭവവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എഡബ്ല്യുഎസുമായി പങ്കാളിത്ത കരാർ ഒപ്പിട്ട് ആർടിഎ

ദുബായ് എമിറേറ്റിൽ നവീകരണവും ഉപയോക്തൃ അനുഭവവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എഡബ്ല്യുഎസുമായി പങ്കാളിത്ത കരാർ ഒപ്പിട്ട് ആർടിഎ
ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ്റർഫേസുകൾ എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആമസോൺ അനുബന്ധ കമ്പനിയായ ആമസോൺ വെബ് സർവീസസുമായി (എഡബ്ല്യുഎസ്) ദുബായിലെ റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർടിഎ) കരാർ ഒപ്പിട്ടു.ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിംഗിലേക്കുള്ള ആർടിഎയുടെ മാറ്റത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയ